Általános Szerződési Feltételek

A/ A Sirály Repülés Koordinációs Iroda márkanév alatt végzett kisgépes repülés szolgáltatások a www.siraly.eu   internetes oldalon érhetőek el.

B/ A Sirály Repülés koorinációs Iroda márkanév, a név, a logo, illetve a brand arculati elemek kapcsán minden jog fenntartva.

C/ A kisgépes élmény és sétarepülés   Voucherek által igénybe vehető szolgáltatásokat hazai és nemzetközi partnerek révén nyújtjuk. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője önhibáján kívül nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, úgy lehetősége van azonos értékű, vagy ráfizetéssel egyéb repülőprogramra átváltani, továbbá a voucher lejárati idejét megelőző 07 napig írásban átruházhatja azt. A Sirály Repülés Koorinációs Iroda parterei saját szerződési feltételekkel rendelkeznek, melynek betartása és elfogadása feltétele a szolgáltatás igénybevételének.

D/   Minden esetben törekszünk,hogy a szolgáltatásokról megfelelő és aktuális információ jelenjen meg a   www.siraly.eu   internetes oldalon, de az árak naponta változhatnak. Így a szolgáltatások megrendeléséig illetve azok visszaigazolásáig a feltételek változhatnak. A visszaigazolt programokban, valamint a már kifizetett voucherekben a repülési időpontig, illetve a voucherek érvényességi idejéig semmilyen árváltozást nem érvényesítünk.

Szolgáltatási információk

1.  Szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételei
A szolgáltatás igénybe vételére jogosult személy testsúlya nem haladhatja meg a 110Kg-ot, általános egészségi állapotban és utazóképesnek kell lennie (egyes esetekben, előzetes egyeztetés után kivételek lehetnek). Köteles betartani a repülőtéri és repülésbiztonsági (a weboldal és/vagy a visszaigazoló e-mail-ek tartalmazzák) szabályokat, melyek alapvetőek a szolgáltatás igénybe vétele szempontjából (életkor, öltözködési előírások, egészségi állapot, súly, magasság stb.). Bármely szabály figyelmen kívül hagyása, megszegése esetén a felszállást megtagadhatja a szolgáltató. K ijelent jük , hogy a légi járműre (a légi fuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 785/2004/EK rendeletnek megfelelően) az utasokra, a poggyászra és harmadik felekre vonatkozó fe lelősségbiztosítással rendelkezünk. A repülőgépek üzemben tartó ja felelősséggel tartozik az utasok, a poggyász vagy harmadik felek tekintetében, az utazás időtartama alatt. A repülőgép üzemeltetője a repülőgép fedélzetén, illetve a beszállással vagy kiszállással kapcsolatos műveletek kapcsán az utasok sérülésével járó, bizonyított károkért, felelősséget vállal. Mentesítő körülmény ha: a) az utas fizikai állapotára vagy betegségére vezethető vissza a sérülés, b) a kárt a károsult gondatlansága, egyéb jogtalan magatartása vagy mulasztása okozta, vagy magatartása ahhoz hozzájárult.

2.  Szolgáltatások foglalása
A voucherrel rendelkező ügyfeleink számára a szolgáltatások igénybe vétele a weboldalon történő foglalási igény jelzése és adatközlés megadása után lehetséges. Tartalmaznia kell a voucher azonosítószámát, a voucheren szereplő nevet, az ügyfél mobil elérhetőségét, valamint a tervezett repülési nap dátumát, legalább 10 nappal korábban. Munkatársaink a megadott időpontra lefoglalják a szolgáltatást, amennyiben az időpont, az időjárás nem megfelelő, úgy további egyeztetést végeznek az ügyféllel, illetve a lefoglalt szolgáltatásról visszaigazoló e-mailt küldenek. Amennyiben a szolgáltatásra jogosult a visszaigazolt szolgáltatási időpontban nem jelenik meg a szolgáltatás helyszínén, illetve amennyiben a szolgáltatáshoz szükséges feltételeknek önhibájából fakadóan nem felel meg és ezért nem lehetséges a szolgáltatás lebonyolítása, úgy a voucher érvényességét veszti. Ezekben az esetekben nem lehetséges alternatív időpont, új szolgáltatási dátum kijelölése, illetve nincs mód a voucher árának visszatérítésére sem. A vouchereket az ügyfélnek át kell adni a szolgáltatást nyújtójának, kérésre a személyi okmányaival igazolva a szolgáltatásra való jogosultságát.

3.  Lemondás
A visszaigazolásban lekötött időponthoz képest 2 nappal a szolgáltatás tervezett igénybe vétele előtt lehetséges. Amennyiben a megadott határnap után érkezne a lemondás, úgy a voucher elveszti érvényességét és nem lehetséges annak vételárának visszatérítése sem. Viszmajor esetén a szolgáltató törölheti a szolgáltatást a megjelölt napon (pl. alkalmatlan időjárási körülmények, technikai meghibásodások). Ebben az esetben a voucher tulajdonosa jogosult az új időpontban történő szolgáltatásra, illetve vouchere beváltható egy másik időpontban. Szükség esetén a voucher érvényessége díjtalanul meghosszabbodik 30 nappal. A meghiúsult szolgáltatás kapcsán felmerült egyéb költségek (pl. utazás) megtérítésére irányuló igény nem érvényesíthető.

4.  Voucherek érvényessége
A voucher csak annak sérülésmentes megléte esetén és a lejárati dátuma előtt érvényes. A voucherek érvényessége három hónap, azaz minimum 90 nap. A voucheren szereplő kód azonosítja be a szolgáltatást és ezzel lehetséges a szolgáltatás lefoglalása is. Lehetőség van a voucherek érvényességi idejének meghosszabbítására, maximum a lejárati év december 31-ig, a szolgáltatóval egyeztetett havi készenléti díj ellenében. A meghosszabbítási vagy átruházási lehetőséggel a voucher lejárati idejét megelőző 07 napig élhet annak tulajdonosa. Amennyiben a voucher érvényességi dátuma lejárt, úgy a voucher már nem váltható programra, átruházási, hosszabbítási, vételár visszatérítési igény nem érvényesíthető.

5.  Visszatérítés, panasz, reklamáció
A megvásárolt voucherek kapcsán nincs mód a vételár visszatérítésére, készpénzre nem válthatóak. A megsérült vouchereket 3.000,-Ft, azaz Háromezer forint költségen lehet kicseréltetni. A szolgáltatások igénybevétele kapcsán felmerülő panasz, reklamáció kezelése a szolgáltatás nyújtójánál lehetséges a siraly@siraly.eu e-mail címen keresztül. A panaszok kezelése kapcsán mindent megteszünk, hogy azok ügyfeleink számára kedvező megoldással záruljanak.

6.  Általános Szabályok
A Sirály Repülés Koordinációs Iroda és partnerei felelősek a szolgáltatásokat igénybe vevők egészségi állapotának megőrzéséért és a törvény által megkövetelt biztonsági előírások betartásáért. A voucher megvásárlója, tulajdonosa, jogosultja elfogadja jelen dokumentumban, ASZF-ben szereplő feltételeket. Amennyiben az ÁSZF bármely pontja a jövőben érvényét veszti, így az adott szakasztól függetlenül, a dokumetum többi része még érvényben marad. A Felek jelen ÁSZF-el kapcsolatos bármely jogvitára kikötik a Budapesti Fővárosi Bíróság illetékességét.

Az ÁSZF módosítása lehetséges.

2007. április.